søndag 24. april 2016

Innta det landet som var lovet

Josva ble den som skulle fullføre det oppdraget Jahve hadde gitt til Moses. Hvorfor ble det akkurat han? 

Her er et kort bibelstudium som kan gi svar på det spørsmålet

1. Josva var tilgjengelig
4. Mos. 13 og 14

2. Josva var kalt til oppdrag
4. Mos. 13 og 14

3. Josva hadde støtte i ordet fra Herren
Josva 1:7

4. Josva hadde vært på et hellig sted
Josva 5:13ff

5. Josva hadde forstått livets prinsipp (sirkulasjon/kretsløp)
Josva 6:1

6. Josva forsto viktigheten av innvielse
Josva 3:5

7. Josva hadde oppdaget viktigheten av å leve i stadgi fornyelse
Josva 24:14-15 
------------------------------------------------
Det er litt mer "kjøtt på beinet" HER